ikonka 01

Konferencje
Regionalne

Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Kuratorami Oświaty, organizuje - w roku szkolnym 2018/2019 - 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców poświęconych działalności rad rodziców.

Dowiedz się więcej.

ikonka 02

Vademecum
 

Poradnik przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, wskazuje jak prowadzić gospodarkę finansową rady rodziców.

Dowiedz się więcej.

ikonka 03

Kurs
e-Learning

Kurs e-learning dot. gospodarki finansowej Rad Rodziców składa się z 15 modułów, testu i bazy wiedzy.

 Zdobądź certyfikat.

Fundacja „Rodzice Szkole” jest Organizacją Pożytku Publicznego (Nr KRS 000026815) , skupiającą różne środowiska obywatelskie, zajmujące się sprawami narodowej edukacji. Poprzez budowanie płaszczyzny współpracy: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów szkół, samorządów terytorialnych, organów administracji państwowej i organizacji pozarządowych dąży do uspołecznienia polskiej oświaty oraz powiększenia, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego.

Jednym z głównych celów Fundacji jest wyposażenie rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców w wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające aktywne uczestniczenie w życiu szkół własnych dzieci.

Realizacji powyższego służy -współfinansowany przez Narodowy Bank Polski i Narodowy Instytut Wolności - program: Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego kraju, w ramach którego:

  • organizowane są Regionalne i Ogólnopolskie Konferencje Rad Rodziców, upowszechniające wiedzę dotyczącą gospodarki finansowej rad rodziców oraz ich roli przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczo – profilaktycznych szkół;
  • prowadzony jest kurs e-learningowy poświęcony gospodarce finansowej rad rodziców;
  • wydano poradnik VADEMECUM FINANSÓW RAD RODZICÓW
  • działa Punkt Konsultacyjny, służący pomocą prawną i merytoryczną wszystkim uczestnikom życia szkolnego;
  • prowadzone są wśród rodziców badania ankietowe, mające na celu ocenę polskiej szkoły i polityki oświatowej państwa;
  • zostanie przygotowany projekt nowelizacji przepisów dotyczących społecznych organów w systemie oświaty i uprawnień rad rodziców.

Wszystkich zainteresowanych przyszłością kraju i budowaniem systemu oświaty na miarę wyzwań XXI wieku zapraszamy do aktywnego włączenia się w powyższe działania.

Więcej informacji o działalności Fundacji znajduje się na stronie: www.rodziceszkole.edu.pl

 

baner1procV2

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja