Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie ze Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, organizuje 28 marca br. kolejną Regionalną Konferencję Rad Rodziców poświęconą działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- gospodarkę finansową rad rodziców,
- tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
- współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Zapraszamy

Regionalna konferencja rad rodziców województwa dolnośląskiego

W dniu 28 marca br. odbyła się II Dolnośląska Regionalna Konferencja Rad Rodziców zorganizowana przez Fundację „Rodzice Szkole” i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Wzięło w niej udział kilkunastu dyrektorów szkół i ponad 100 przedstawicieli dolnośląskich rad rodziców. Oprócz podstawowych tematów konferencji dotyczących gospodarki finansowej rad rodziców i programów wychowawczo- profilaktycznych szkół duże zainteresowanie wywołało wystąpienie p. Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który przedstawił plany działań - związane z zapowiadanym strajkiem nauczycieli - mających zapobiec blokadzie egzaminów ósmoklasistów i egzaminów gimnazjalnych. Ożywiona dyskusja dotycząca wszystkich prezentowanych tematów, z wyraźną dominacją problemów związanych z gospodarką finansową rad rodziców, pokazała kolejny raz potrzebę organizowania tego typu spotkań i konieczność szerokiej debaty publicznej na temat funkcjonowania polskiego systemu oświaty

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji :RodziceSzkole”

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja