Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Zachodnipomorskim Kuratorem Oświaty, organizuje 14 czerwca br. kolejną Regionalną Konferencję Rad Rodziców poświęconą działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- gospodarkę finansową rad rodziców,
- tworzenie programów wychowawczo,
- profilaktycznych szkół,
- współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Zapraszamy!

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja