Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie ze Delegaturą Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, organizuje 25 marca br. kolejną Regionalną Konferencję Rad Rodziców poświęconą działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- gospodarkę finansową rad rodziców,
- tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
- współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Zapraszamy

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja