28 listopada br. odbyła się II Śląska Regionalna Konferencja Rad Rodziców. Wzięło w niej udział ponad 150 przedstawicieli rad rodziców z woj. śląskiego oraz pracownicy Śląskiego Kuratora Oświaty i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy przekazali uczestnikom informacje o zasadach dotyczących egzaminów ósmoklasistów i rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w roku szkolnym 2019/2020.


Bardzo ożywiona dyskusja, szczególnie dotycząca spraw gospodarki finansowej rad rodziców kolejny raz pokazała jaką wartość do życia publicznego wnosi - realizowany przez Fundację "Rodzice Szkole" - program: Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego kraju. Wszystkim przybyłym na nasze spotkanie dziękujemy za zaangażowanie w pracę na rzecz dobra wspólnego i zapraszamy do wspólnych działań mających na celu uporządkowanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej rad rodziców.

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja