Cele konferencji:


1. upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • gospodarkę finansową rad rodziców,
  • tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
  • współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

2 . przedstawienie projektu nowelizacji Rozdziału 4 ustawy Prawo oświatowe - (Społeczne organy w systemie oświaty) - przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole”

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja