Vademecum Finansów składa się z dwóch części:

  • vademecum
    poradnika: Vademecum Finansów Rad Rodziców, w którym w bardzo przystępnej formie przedstawiono zasady prowadzenia gospodarki finansowej rady rodziców i różne sposoby pozyskiwania środków finansowych przeznaczanych na działalność statutową szkół ;
  • przykładów z działalności finansowej poszczególnych rad rodziców, oraz odpowiedzi na pytania napływające do Punktu Konsultacyjnego.

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja